DRODZY KLIENCI FIRMY WOJCIECH CIĘŻKOWSKI FOTO-VIDEO

Spełniamy obowiązek informacyjny na podstawie

artykułu 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje Ogólne


W dniu 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – "RODO".

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma: Wojciech Ciężkowski Foto-Video NIP 846-150-68-07 z siedzibą w Augustowie, ul Śródmieście 6/29, strona internetowa pod adresem www.ciezkowski.com.pl, adres e-mail: ciezkowski@onet.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas procesu rezerwacji dowolnej usługi świadczonej przez naszą firmę w formie stacjonarnej jak i elektronicznej. Wszystkie posiadane przez nas dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i stanowią one tylko warstwę informacyjną, która umożliwia nam późniejszą realizację i rozliczenie usług.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ciezkowski.com.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnej art. 6 ust 1 lit b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”


Jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej ( poprzez wypełnienie stosownych danych o świadczenie usług foto i video ) z portalem ciezkowski.com.pl, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz tradycyjną i pełnego korzystania z www.ciezkowski.com.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za usługi sprzedane za pośrednictwem ciezkowski.com.pl;

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na ciezkowski.com.pl lub w ramach umowy sprzedaży w firmie Wojciech Ciężkowski Foto-Video;

 • obsługi reklamacji na ciezkowski.com.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i  rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ciezkowski.com.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na ciezkowski.com.pl;

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach ciezkowski.com.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na ciezkowski.com.pl;

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług portalu ciezkowski.com.pl, lub usług bądź towarów osób trzecich;

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych ciezkowski.com.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności strony, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • tworzeniu i prezentacji na stronie ciezkowski.com.pl i innych stronach, których są własnością firmy Ciężkowski Wojciech Foto-Video banerów, zdjęć, grafik i  tekstów w celach marketingowych i reklamowych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy i w jaki sposób można rozwiązać umowę z ciezkowski.com.pl?
Rozwiązania umowy można dokonać w następujący sposób:

 • poprzez wysłanie oświadczenia mailem z adresu, który został podany w trakcie podpisywania umowy o świadczenie usług i znajduję się na tej umowie,  na adres ciezkowski@onet.pl

Jakie masz uprawnienia wobec ciezkowski.com.pl w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ciezkowski.com.pl;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • w odniesieniu do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętajcie, że zbieramy i przechowujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do prawidłowego świadczenia usług foto i video. Dane są odpowiednio chronione i zabezpieczone a podpisywane umowy w formie papierowej niszczone w ciągu 3 dni od ich podpisania. Istnieją tylko w zaszyfrowanej formie elektronicznej w przynajmniej trzech niezależnych miejscach. 

Pozdrawiamy i zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych usług.

Zespół: ciezkowski.com.pl

CIEZKOWSKI.COM.PL

ul. Śródmieście 6/29

16-300 Augustów

Firma

Wojciech Ciężkowski

FOTO-VIDEO

NIP: 846-15-06-807

Infolinia:

Wojtek: 730826288

© 2018-2019 by ciezkowski.com.pl

 • Nasz Kanał VIMEO
 • Nasz Profil na FB
 • Nasz Profil na Twitter
 • Oficjalny Kanał na YT